FORUM - Towarzyskie - sesja w zamian za zgodę na publikację


 
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
orejtyja
(zobacz zdjecia)


Dołączył: 03 Lis 2002
Posty: 44

PostWysłany: 2012-10-18 , 18:48:28    Temat postu: sesja w zamian za zgodę na publikację Odpowiedz z cytatem

przenoszę temat tutaj, bo na forum "HELP JESTEM NOWY" nie uzyskałam żadnej odpowiedzi. a tu jednak zagląda więcej osób

przygotowuję się na małej grzecznościowej sesji foto, chcę zrobić zdjęcia w zamian za zgodę na publikację prac. czy istnieje jakiś model umowy?
czy wystarczy zwykłe:
" wyrażam zgodę na publikację ...(ilość)... wskazanych zdjęć z sesji fotograficznej z dnia...(data)...w zamian za wykonanie tej sesji"

ps. ponieważ dość dużo osób wyświetla temat, więc jeśli ktoś chce pozować na tej zasadzie we Wrocku to proszę o PW Smile ale najpierw o odpowiedź jak to wygląda z tą nieszczęsną zgodą Wink
Powrót do góry
Wyślij prywatną wiadomość
slomka
(zobacz zdjecia)


Dołączył: 20 Kwi 2006
Posty: 271

PostWysłany: 2012-10-19 , 11:37:08    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Orejtyja, pamiętam, że kiedyś w starym onePhotowym forum ktoś podał bardzo szczegółowe teksty zawarcia umów z modelami (również taki przypadek, który Ciebie interesuje). Spróbuj przejrzeć archiwalne forum.
Pozdrawiam.
Powrót do góry
Wyślij prywatną wiadomość
orejtyja
(zobacz zdjecia)


Dołączył: 03 Lis 2002
Posty: 44

PostWysłany: 2012-10-19 , 16:56:48    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

ooo znalazłam kilka. pod wszystkimi wyświetla się informacja:
"Brak nowych postów od twojej ostatniej wizyty".

niezależnie od tego czy jestem zalogowana czy nie
Powrót do góry
Wyślij prywatną wiadomość
orejtyja
(zobacz zdjecia)


Dołączył: 03 Lis 2002
Posty: 44

PostWysłany: 2012-10-26 , 15:53:42    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

ludzie pomóżcie!!!
nie uwierzę, że wszyscy umawiacie się z modelkami "na gębę"
Powrót do góry
Wyślij prywatną wiadomość
wiesiok
(zobacz zdjecia)


Dołączył: 27 Maj 2006
Posty: 29

PostWysłany: 2012-10-27 , 14:34:30    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

orejtyja napisał:
ludzie pomóżcie!!!" .....

Ja nie ludz tylko taki jeden od zer. Prosze. Jak czego nie rozumi to zapyta.
.........................................................................................

Umowa o wykonanie i wykorzystanie fotografii *niepotrzebne skreślić

Zawarta w ......... dnia ......, pomiędzy: Fotografem .................................
Zam. w .................... Legitymującym się dowodem osobistym: Nr ...........
NIP ........... a Modelem/Modelką ...................... Zam. .........................
Legitymującym/cą się dowodem osobistym: Nr .................. NIP .....................
§ 1 Fotograf zobowiązuje się wykonać utwór fotograficzny, na który składają się fotografie
Modela/Modelki* a Model/Modelka* zobowiązuje się pozować w dniu ........... i w miejscu
wskazanym przez Fotografa do fotografii o charakterze portret/moda/akt/glamour, inne .......... *
oraz uczestniczyć własnym staraniem w wykonaniu utworu, który uzyskany będzie w trakcie sesji
fotograficznej oraz późniejszej techniczno-graficznej obróbki zdjęć przez Fotografa lub
osoby przez niego wskazane.
§ 2 Wszelkie prawa Autorskie w tym Autorskie prawa majątkowe do utworu fotograficznego
opisanego w § 1 nabywa Fotograf.
§ 3 Termin wykonania utworu fotograficznego opisanego w § 1 ustala się na ................
§ 4 Wynagrodzenie z tytułu wykonania niniejszej umowy dla Modela/Modelki* stanowi:
1. Wynagrodzenie pieniężne w kwocie ............ zł (słownie .................................zł)*,
2. Wynagrodzenie pieniężne w wysokości .........% (słownie ................................%)
od dochodu netto osiągniętego ze sprzedaży (przeniesienia autorskich praw majątkowych) lub
zawarcia umowy o korzystanie z utworu opisanego w § 1 lub jego czę¶ci, przez Fotografa*,
3. Nagranie płyty CD lub DVD z utworem fotograficznym opisanym w § 1 lub jego częścią
wybraną przez Fotografa i przekazanie jej Modelowi/Modelce*,
4. Wykonanie dla Modela/Modelki* 10 sztuk odbitek części utworu fotograficznego opisanego
w § 1.
§ 5 Model/Modelka* może wykorzystywać zapis na CD lub DVD, o którym mowa w pkt 3 § 4 tylko
i wyłącznie w celach budowy własnego portfolio oraz innych celach nie komercyjnych !!!
pod warunkiem zamieszczania informacji o Autorze utworu fotograficznego (Fotografie).
Model/Modelka* w żadnym wypadku nie może sprzedawać lub w inny sposób czerpać korzyści
finansowych z uzyskanego w ramach niniejszej umowy utworu bądź jego części pod rygorem
wyciągnięcia przez Fotografa konsekwencji prawnych.
§ 6 Fotograf ma prawo:
1.Wykorzystywać utwór opisany w § 1 lub jego część na wszystkich znanych w chwili podpisywania
umowy polach eksploatacji.
2. Publikacji utworu opisanego w § 1 lub jego części; w szczególności w Prasie, Galeriach
(w tym internetowych), portfolio itd.
3. Sprzedać lub w inny sposób czerpać korzyści majątkowe z utworu opisanego w § 1 lub jego
części.
§ 7 Model/Modelka* wyraża nieodwołalną i wieczystą zgodę na nieograniczone wykorzystanie
fotografii, na których znajduje się Modela/Modelki* wizerunek, a które stanowią utwór opisany
w § 1 lub jego części, przez Fotografa lub podmioty przez niego wskazane we wszystkich mediach
i na wszelkie znane w chwili podpisywania umowy pola eksploatacji, na terytorium całego świata,
bez żadnych ograniczeń co do natury ich wykorzystania (fotografie mogą być łączone z innymi
fotografiami i elementami oraz mogą być przerabiane i modyfikowane), w tym także do celów
promocjno-reklamowych.
§ 8 Model/Modelka* oświadcza, że jest osobą pełnoletnią oraz, że posiada wszelkie prawa do
złożenia deklaracji opisanej w § 7 niniejszej umowy.
§ 9 Strony zgodnie stwierdzają, że świadczenia określone w niniejszej umowie wyczerpuj± całkowicie
zobowiązania Fotografa na rzecz Modela/Modelki* z tytułu pełnionych przez Modela/Modelkę*
czynności objętych niniejszą umową.
§ 10 W sprawach nie unormowanych niniejszą umową, a dotyczących jej przedmiotu, mają zastosowanie
przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny i Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.
O prawie autorskim i prawach pokrewnych.
§ 11 Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej i zgodnej woli stron.
§ 12 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.


F o t o g r a f .................... M o d e l / M o d e l k a* ....................
Powrót do góry
Wyślij prywatną wiadomość
orejtyja
(zobacz zdjecia)


Dołączył: 03 Lis 2002
Posty: 44

PostWysłany: 2012-10-27 , 15:25:24    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

dziękuję dziękuję dzięęęęękujęęę!!!!

Laughing Laughing Laughing
Powrót do góry
Wyślij prywatną wiadomość
wiesiok
(zobacz zdjecia)


Dołączył: 27 Maj 2006
Posty: 29

PostWysłany: 2012-10-27 , 16:58:57    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

orejtyja napisał:
dziękuję dziękuję dzięęęęękujęęę!!!!

Laughing Laughing Laughing

Nie za maca tylko za co najmniej dobre zdjęcia albo sam/sama będzie modelem/ką.javascript:emoticon('Very Happy')

!!! Uwaga !!! Do tego tekstu wkradło się kilka błędów /literówek więc poprawcie zanim wydrukujecie.
Również sugerował bym upraszczać tylko paragraf 4 ty. o wynagrodzeniu do tego jakie jest uzgodnione.
to samo dotyczy CD DVD oraz odbitek i ich formatu oraz przetwarzania prac przez modela/modelkę.
Do pkt 4 można dopisać dodatkowe wynagrodzenie dla fotografa z przyszłych dochodów modela/ki
za jej wypromowanie.
Powrót do góry
Wyślij prywatną wiadomość
orejtyja
(zobacz zdjecia)


Dołączył: 03 Lis 2002
Posty: 44

PostWysłany: 2012-10-27 , 19:30:47    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

znalazłam jeszcze zgodę na publikację wizerunku dziecka

Ja, Rodzic/Opiekun Prawny* (imię i nazwisko dziecka) urodzonego (data i miejsce urodzenia). wyrażam zgodę na to, aby Wykonawca zachował na swój użytek, w szczególności dla celów swojej reklamy i promocji fotografie wykonane podczas sesji dziecięcej/rodzinnej* w dniu ………………………. . Wyrażam także zgodę na późniejsze wykorzystanie zdjęć w materiałach reklamujących działalność Wykonawcy (np. na autorskiej stronie internetowej, wystawie itp.) i z tego tytułu w przyszłości nie będę przedstawiał żadnych roszczeń finansowych. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że nie opublikuje oraz nie będzie udostępniał osobom trzecim zdjęć ukazujących organy płciowe dziecka


podpisy zamawiającego i wykonawcy
Powrót do góry
Wyślij prywatną wiadomość
wiesiok
(zobacz zdjecia)


Dołączył: 27 Maj 2006
Posty: 29

PostWysłany: 2012-10-27 , 20:48:12    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

orejtyja napisał:
znalazłam jeszcze zgodę na publikację wizerunku dziecka

Ja, Rodzic/Opiekun Prawny* (imię i nazwisko dziecka) urodzonego (data i miejsce urodzenia). wyrażam zgodę na to, aby Wykonawca zachował na swój użytek, w szczególności dla celów swojej reklamy i promocji fotografie wykonane podczas sesji dziecięcej/rodzinnej* w dniu ………………………. . Wyrażam także zgodę na późniejsze wykorzystanie zdjęć w materiałach reklamujących działalność Wykonawcy (np. na autorskiej stronie internetowej, wystawie itp.) i z tego tytułu w przyszłości nie będę przedstawiał żadnych roszczeń finansowych. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że nie opublikuje oraz nie będzie udostępniał osobom trzecim zdjęć ukazujących organy płciowe dziecka


podpisy zamawiającego i wykonawcy

Hmm dla mnie to delikatnie mówiąc dziwne, a na poważnie jest złe i zawiera błędy tak prawne jak i merytoryczne.
Nie dopisałem jednego zdania pod podpisami umieść
Jako rodzic / opiekun prawny* (imie ...nazawisko ...adres.... opiekuna) posiadający pełnie praw opiekuńczych i rodzicielskich
wyrażam zgodę za osobę niepełnoletnia (imię .... nazwisko..... adres .... modela/modelki) będąca strona tej umowy
jako model/modelka*.

Fotograf ............................. Rodzic / Opiekun prawny ................................
data podpis data podpis.
.........................................................................................................................................................
Takie dane jak PESEL są chronione prawnie to dane tzw. Zbiorów Państwowych.
Tak samo data urodzenia która jest w PESEL-u. Każdy kto to posiada te dane jako dane osób trzecich
musi je zgłaszać centralnej i spełniać wymagane formalności.
Istotne są namiary korespondencyjne i podatkowe jeśli istnieją jakieś zobowiązania finansowe.
Kto z kim, co, gdzie i co dalej wzajemnie.
To o organach płciowych to jakiś co najmniej dziwny, a dla mnie chory wręcz zboczony tekst.
Nie pisał bym takich śmieci, chyba że jest coś z orzecznictwa sądowego stawiające taki wymóg
bo jakoś w przepisach prawnych to ja sobie tego nie przypominam i tyle.
Opieram się na Ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
§ 7 i § 8 w/w umowie jest implementowana zgoda modela/modelki na wykorzystanie jej wizerunku, tak zwana klauzula
"Model Release", często funkcjonuje ona jako osobny od umowy dokument.
W RP konieczność jej posiadania wprowadza Art. 81 ust 1 ustawy stanowiący, iż:
"Rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej. W braku wyraźnego zastrzeżenia
zezwolenie nie jest wymagane, jeżeli osoba ta otrzymała umówioną zapłatę za pozowanie."
Powrót do góry
Wyślij prywatną wiadomość
Worli41
(zobacz zdjecia)


Dołączył: 05 Sie 2018
Posty: 1

PostWysłany: 2018-08-05 , 12:09:44    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Dobra zamiana.

___

zasada pareto
Powrót do góry
Wyślij prywatną wiadomość
wayswoll
(zobacz zdjecia)


Dołączył: 01 Sie 2021
Posty: 150006

PostWysłany: 2022-07-06 , 20:13:05    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

audiobookkeeper.rucottagenet.rueyesvision.rueyesvisions.comfactoringfee.rufilmzones.rugadwall.rugaffertape.rugageboard.rugagrule.rugallduct.rugalvanometric.rugangforeman.rugangwayplatform.rugarbagechute.rugardeningleave.rugascautery.rugashbucket.rugasreturn.rugatedsweep.rugaugemodel.rugaussianfilter.rugearpitchdiameter.ru
geartreating.rugeneralizedanalysis.rugeneralprovisions.rugeophysicalprobe.rugeriatricnurse.rugetintoaflap.rugetthebounce.ruhabeascorpus.ruhabituate.ruhackedbolt.ruhackworker.ruhadronicannihilation.ruhaemagglutinin.ruhailsquall.ruhairysphere.ruhalforderfringe.ruhalfsiblings.ruhallofresidence.ruhaltstate.ruhandcoding.ruhandportedhead.ruhandradar.ruhandsfreetelephone.ru
hangonpart.ruhaphazardwinding.ruhardalloyteeth.ruhardasiron.ruhardenedconcrete.ruharmonicinteraction.ruhartlaubgoose.ruhatchholddown.ruhaveafinetime.ruhazardousatmosphere.ruheadregulator.ruheartofgold.ruheatageingresistance.ruheatinggas.ruheavydutymetalcutting.rujacketedwall.rujapanesecedar.rujibtypecrane.rujobabandonment.rujobstress.rujogformation.rujointcapsule.rujointsealingmaterial.ru
journallubricator.rujuicecatcher.rujunctionofchannels.rujusticiablehomicide.rujuxtapositiontwin.rukaposidisease.rukeepagoodoffing.rukeepsmthinhand.rukentishglory.rukerbweight.rukerrrotation.rukeymanassurance.rukeyserum.rukickplate.rukillthefattedcalf.rukilowattsecond.rukingweakfish.rukinozones.rukleinbottle.rukneejoint.ruknifesethouse.ruknockonatom.ruknowledgestate.ru
kondoferromagnet.rulabeledgraph.rulaborracket.rulabourearnings.rulabourleasing.rulaburnumtree.rulacingcourse.rulacrimalpoint.rulactogenicfactor.rulacunarycoefficient.ruladletreatediron.rulaggingload.rulaissezaller.rulambdatransition.rulaminatedmaterial.rulammasshoot.rulamphouse.rulancecorporal.rulancingdie.rulandingdoor.rulandmarksensor.rulandreform.rulanduseratio.ru
languagelaboratory.rulargeheart.rulasercalibration.rulaserlens.rulaserpulse.rulaterevent.rulatrinesergeant.rulayabout.ruleadcoating.ruleadingfirm.rulearningcurve.ruleaveword.rumachinesensible.rumagneticequator.rumagnetotelluricfield.rumailinghouse.rumajorconcern.rumammasdarling.rumanagerialstaff.rumanipulatinghand.rumanualchoke.rumedinfobooks.rump3lists.ru
nameresolution.runaphtheneseries.runarrowmouthed.runationalcensus.runaturalfunctor.runavelseed.runeatplaster.runecroticcaries.runegativefibration.runeighbouringrights.ruobjectmodule.ruobservationballoon.ruobstructivepatent.ruoceanmining.ruoctupolephonon.ruofflinesystem.ruoffsetholder.ruolibanumresinoid.ruonesticket.rupackedspheres.rupagingterminal.rupalatinebones.rupalmberry.ru
papercoating.ruparaconvexgroup.ruparasolmonoplane.ruparkingbrake.rupartfamily.rupartialmajorant.ruquadrupleworm.ruqualitybooster.ruquasimoney.ruquenchedspark.ruquodrecuperet.rurabbetledge.ruradialchaser.ruradiationestimator.rurailwaybridge.rurandomcoloration.rurapidgrowth.rurattlesnakemaster.rureachthroughregion.rureadingmagnifier.rurearchain.rurecessioncone.rurecordedassignment.ru
rectifiersubstation.ruredemptionvalue.rureducingflange.rureferenceantigen.ruregeneratedprotein.rureinvestmentplan.rusafedrilling.rusagprofile.rusalestypelease.rusamplinginterval.rusatellitehydrology.ruscarcecommodity.ruscrapermat.ruscrewingunit.ruseawaterpump.rusecondaryblock.rusecularclergy.ruseismicefficiency.ruselectivediffuser.rusemiasphalticflux.rusemifinishmachining.ruspicetrade.ruspysale.ru
stungun.rutacticaldiameter.rutailstockcenter.rutamecurve.rutapecorrection.rutappingchuck.rutaskreasoning.rutechnicalgrade.rutelangiectaticlipoma.rutelescopicdamper.rutemperateclimate.rutemperedmeasure.rutenementbuilding.rutuchkasultramaficrock.ruultraviolettesting.ru
Powrót do góry
Wyślij prywatną wiadomość
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu
Strona 1 z 1

 
Skocz do:  
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach 
 

© 2001 - 2009 OnePhoto.net

reklama |  kontakt |  zasady |  regulamin |  faq |  zgłoś błąd