News


Konkurs im. Włodzimierza Puchalskiego

[ 2013-04-25 09:03:35 ]

Jeszcze tylko do 30 kwietnia można przysyłać swoje prace na coroczny konkurs fotograficzny im. Włodzimierza Puchalskiego.

 

\  

 

Spośród nagrodzonych, wyróżnionych oraz wytypowanych przez jury na wystawę prac zostaną wyłonione:

Grand Prix – którego laureat otrzyma Medal im. Włodzimierza Puchalskiego oraz nagrodę pieniężną. Ponadto przyznane zostaną nagrody za najlepsze zdjęcie w każdej z trzech kategorii:

• piękno

• ruch

• sceny myśliwskie

W każdej kategorii można nadsyłać fotografie czarno-białe i barwne. Każdy uczestnik może nadesłać nie więcej niż 5 zdjęć do każdej kategorii. Wszystkie nadesłane zdjęcia nie mogą być wcześniej publikowane.

Prace należy nadsyłać wyłącznie w formie elektronicznej, dołączając wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy na adres puchalski@lowiec.com. 
 


 

© 2001 - 2021 Marek Kozera