Artykuły

Pionier fotografii przyrodniczej

Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie i Muzeum Niepołomickie zapraszają na wystawę sławy fotografii przyrodniczej – czyli Włodzimierza Puchalskiego. W tym roku obchodzimy setną rocznicę urodzin Puchalskiego i 40. jego śmierci. Z tej okazji rok 2009 burmistrz miasta Niepołomice ogłosił Rokiem Włodzimierza Puchalskiego. I dlatego też możemy cieszyć się wystawą fotografii artysty.

 

                                                                              

Samego Włodzimierza Puchalskiego miłośnikom przyrody i dobrej fotografii z pewnością nie trzeba przedstawiać. Był fotografem, pionierem polskiego filmu przyrodniczego, filmowcem - operatorem, reżyserem, ale i agronomem, myśliwym, polarnikiem. Jego postać patronuje konkursowi fotograficznemu organizowanemu przez miesięcznik łowiecko-przyrodniczy „Łowiec Polski”, Ogólnopolskiemu Festiwalowi Filmów Przyrodniczych i Międzynarodowemu Festiwalowi Filmów Przyrodniczych organizowanych przez Wytwórnię Filmów Oświatowych i Programów Edukacyjnych w Łodzi. Puchalski to patron szkół podstawowych, gimnazjów, drużyn harcerskich itd. Włodzimierz Puchalski był także laureatem licznych nagród za fotografie i filmy przyrodnicze. Pozostawił po sobie bogatą filmografię, publikacje książkowe i albumowe. Jego fotograficzny dorobek w postaci tysięcy zdjęć i negatywów trafił w 2001 roku do zbiorów Muzeum Niepołomickiego na Zamku Królewskim w Niepołomicach.

Na wystawie FOTOGRAFIA WŁODZIMIERZA PUCHALSKIEGO SALON ARTYSTYCZNY KAIR 1949 zaprezentowanych zostało sześćdziesiąt czarno-białych fotografii należących właśnie do Muzeum Niepołomickiego. Na ekspozycji zobaczyć można zarówno dzikie, jak i domowe zwierzęta i ptaki w ich naturalnym środowisku. W sposobie obrazowania zauważyć można dwie wyraźne tendencje - jedna zbliżona do reportażu, druga zaś przywodząca na myśl zdjęcia studyjne (sam autor sugeruje taką interpretację, nadając części swych prac tytuł „Portret”). Prezentowane fotografie pochodzą z zestawu stu prac pokazywanych między innymi w Paryżu i Kairze, gdzie zdobyły szczególne uznanie. Jury tamtejszego konkursu uznało wtedy, że przyznanie prof. Puchalskiemu nagrody w ramach konkursu uniemożliwiłoby nadanie jakichkolwiek nagród innym wystawcom ze względu na wyjątkowy artyzm, poziom techniczny i treść fotografii naszego rodaka. A chodzi o wystawę, która zgromadziła 26 państw, 182 autorów i ok. 2000 eksponatów. Włodzimierz Puchalski otrzymał więc w Kairze poza konkursem złoty medal. 

Dla ludzi fotografujących dziś aparatami cyfrowymi, stosujących zaawansowane techniki i technologie, wychowanych na barwnych fotografiach i barwnym filmie przyrodniczym, poznanie dorobku pioniera fotografii przyrodniczej i filmu przyrodniczego w Polsce będzie zapewne źródłem cennych wrażeń. Ekspozycja daje bowiem wyjątkową możliwość obcowania z oryginalnymi fotografiami opracowanymi ręką Mistrza.

Na wystawie FOTOGRAFIA WŁODZIMIERZA PUCHALSKIEGO SALON ARTYSTYCZNY KAIR 1949, oprócz wyżej omówionych zdjęć, zobaczyć można portret Włodzimierza Puchalskiego wykonany w 1966 roku przez Wojciecha Plewińskiego, pochodzący ze zbiorów własnych Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie, sprzęt fotograficzny używany przez Włodzimierza Puchalskiego oraz archiwalia użyczone przez Muzeum Niepołomickie.

FOTOGRAFIA WŁODZIMIERZA PUCHALSKIEGO SALON ARTYSTYCZNY KAIR 1949

Wystawa czynna: do 9.08.2009

Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie, ul. Józefitów 16

 
 


 

© 2001 - 2021 Marek Kozera